4akynda 134-nji kanton ýarmarkasy we “Shantou Wenco Textile CO LTD” zawody geçirildi.

Guraoda ýerleşýän Şantou gatnaşmak hormatyna eýe boldy.Şantou Gurao "Hytaýyň meşhur içki geýim şäheri" hökmünde tanalýar.Biz 20 ýyldan gowrak önüm öndürýän professional içki eşik öndüriji

Zawodymyz her dürli ýokary hilli içki eşikleri, şol sanda bökdençsiz önümleri, brazalary, içki eşikleri, pijama, şekilli eşikleri, tankyň üstlerini we seksi içki eşikleri öndürmekde ýöriteleşendir.Bazar meýillerine we sarp edijileriň isleglerine laýyklykda täze önümleri yzygiderli ösdürmäge borçlanýarys.

Baý senagat tejribämiz bilen, işimizi Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we Europeewropa ýaly dürli sebitlere üstünlikli giňeltdik.Giňişleýin hyzmat tejribämiz bilen buýsanýarys we bu bazarlarda kärhanalar we kärhanalar bilen berk hyzmatdaşlygy ösdürdik.

Öňdebaryjy öndüriji hökmünde, ygtybarly we abraýly aýal-gyzlaryň içki eşiklerini üpjün edijilerini gözleýän has köp dostlarymyz we hyzmatdaşlarymyz bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligini goldaýarys.Önümlerimiz ýokary hilli, amatly we ajaýyp dizaýnlary bilen tanalýar we olary dünýädäki alyjylaryň arasynda meşhur saýlaýar.

Bar bolan önümler katalogymyzdan başga-da, ýörite dizaýnlary we hususy etiket önümlerini ösdürmek üçin hyzmatdaşlar bilen işleşmäge taýýardyrys.Bazaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin özboluşly we dürli önümleri hödürlemegiň möhümdigine düşünýäris we hyzmatdaşlarymyza çeýe bilelikdäki çözgütleri hödürlemegi maksat edinýäris.

“Shantou Wenco Textile CO. LTD” -de, her bir işimizde iň ýokary hilli ülňüleri we kämilligi berjaý etmegi maksat edinýäris.Biz bilen işleşmegiň mümkinçiliklerini öwrenmäge we ösýän kanagatlanarly hyzmatdaşlar we müşderiler ulgamymyzyň bir bölegi bolmaga çagyrýarys.Içki eşik önümçiligiňizi nädip üpjün edip boljakdygymyzy has giňişleýin öwrenmek üçin şu gün bize ýüz tutuň.

asd (1)
asd (2)

Iş wagty: Dekabr-08-2023