Gery Orta uzynlykdaky üznüksiz sport ýoga şortikleri

Gysga düşündiriş:

Kod: SS3112

Reňk: Gara

Usul: ýönekeý

Nusga görnüşi: düzlük

Rise: ýokary göteriliş

Görnüşi: Bir bölek

Balak görnüşi: Oglanlar

Mata: Az salym

Kompozisiýasy: 90% neýlon 10% spandex


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deri üçin amatly material

90% Neýlon 10% Spandex-den ýasalan, gaty uzyn, köýnekleriň ýa-da balaklaryň aşagynda görünmeýän gaty ýumşak, bökdençsiz mata
gündelik eşikler üçin
Bu oňaýly süýümli şortikler, köýnekleriň, jeanslaryň, köýnekleriň, yubkanyň (futbolka yubkasy, galam yubka, tennis yubkalary we ş.m.) aşagyndaky gatlaklary düzmek üçin ajaýyp, ter budunyň öňüni almaga, salkyn we gurak saklamaga, günüň rahatlygyny üpjün etmäge kömek edýär.Bu gysga şortikler welosiped şortikleri, türgenleşik şortikleri, ýoga şortikleri, köýnekleriň aşagyndaky şortikler we gündelik eşikler bolup biler.
Aýal-gyzlar üçin gysga şortikler içki eşik çyzyklaryndan gaça durmaga kömek edýär we inçe eşikli balaklaryň, esasanam has inçe we has reňkli kostýum balaklarynyň ýa-da has berk eşik balaklarynyň aşagyndaky çyzyksyz görnüşi hödürleýär.

Bedeniň dessine şekillendirilmegi

Elastik howpsuzlyk gysga aýakgaplar, derini goraýan we ýokary rahatlyk duýgusyny hödürleýän aşaky eşikler.
Doly ýokarlanmagy we örtügi bilen orta uzynlykdaky ýoga süýümli şortikler, ultra ýumşak tikişsiz mata, günüň rahatlygy üçin ýeňil we ýumşak hödürleýär.

Hyzmat

Zawodymyz "Hytaýyň meşhur içki geýim şäherinde" - professional içki eşik öndüriji Şantou Gurao ýerleşýär.20 ýyl bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys.Häzirki wagtda 7 kategoriýa içki eşik öndürýäris, şol sanda bökdençsiz önümler, bras, içki eşikler, pijama, beden şekilli eşikler, ýelekler, seksi içki eşikler we bazara laýyk täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.
Içki geýim pudagynda çuňňur ösdürip ýetişdiriji hökmünde köp müşderini uzak möhletli durnuklylyk we bazaryň bäsdeşlik ukyby bilen ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etdik.Kompaniýamyzda takmynan 500 million bölek üpjünçilik bilen 100-e golaý üznüksiz dokma enjamlary we 200-den gowrak işgäri bar.
Içerki we daşary ýurtlardan OEM sargytlaryny garşylaýarys.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Dünýädäki ähli müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: