reňkli tegelek sport bra

Gysga düşündiriş:

Kod: SS164025

Reňk: garyşyk reňkli Bra görnüşi: Düşnüksiz,

Mata: Az salym

Material: Neýlon

Düzümi: 90% neýlon 10% spandeks

Seresaplyk görkezmeleri: El ýuwmak, arassa guratmaň

Gursak ýassygy: Padding bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deri üçin amatly material

Bu sport brauzeri gaty ýumşak, uklamaga ýeterlik rahat we işlemek üçin oňat goldaw berýär.Aýal-gyzlar üçin simsiz eşik geýseňiz, uly bagt we erkinlik bilen bulutlarda gezip ýören ýaly bolarsyňyz, hiç haçan çykarmak islemersiňiz.
Bu zenanlaryň ýeňil kontur käseleri, tebigy goldawy üpjün edýär, size ýeterlik goldaw we doly gurşaw berýär.Goşmaça gaplama büstüňiziň daşardan giňelmeginiň öňüni alýar.Aýal-gyzlar üçin niýetlenen brazalarymyz, döşüňizi tekizlemezden ýa-da gapdaldan çykmazdan ajaýyp görnüşi saklaýar
Bu simsiz bra, özboluşly görnüşiňizi ýerleşdirjek gaty elastik.Aýallar üçin simsiz brazalar, gujaklamak ýaly büstleriňizi goldamak üçin S-den XL aralygynda bolýar.Düşnüksiz dizaýn, aýallar üçin bu braňyzy eşikleriňiziň aşagynda görünmeýän, futbolkalaryň aşagynda ajaýyp edýär
Bu köýnekli bra, egniňizdäki basyşy ep-esli derejede ýeňilleşdirýär we iň amatly ýer tapmaga kömek edýär.Sport, ylgaw, ylgaw, pyýada, ýoga, tans, türgenleşik, uklamak we ş.m.

Biz bilen habarlaşyň

20 ýyldan gowrak wagt bäri içki geýim önümçiligini öndürmek we gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýarys we ýokary hilli önümleriň durnukly çeşmesi bilen üpjün etmek üçin 500 million bölek durnukly üpjünçilik bilen 100-e golaý dokma enjamy bar.Şeýle hem, özboluşly önümler bilen üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.OEM sargytlaryny içerde we daşary ýurtlarda garşy alýarys, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: